وب‌نوشت‌های مجید توکلی

جشن دوازدهم سینما هم تمام شد.انگار عادت کرده ایم.به اینکه همه چیز بی سروصدا و بی حاشیه برگزار شود.بی اینکه کسی حرفی بزند و نقدی و کند و چالشی ایجاد کند.البته که کسی مقصر نیست.خودمان مقصریم.شاید...
اصلا نمی خواهم درباره جشن و اینکه چه طور برگزار شد و چه گذشت حرف بزنم.این موقع شب(ساعت2:40) بامداد،آمده ام بگویم که امسال هم حق حامد بهداد را خوردند.حق بازیگری را که طی این 7 سال حضور پررنگ،به جایی رسید تا همه و همه سینمای ایران به ستایش بازی او برسند و حمد و ستایش او را کنند.حامد،این بار هشتمی ایست که کاندید دریافت جایزه می شود و هر سال به دلایلی نامعلوم،یکی دیگر می رود آن بالا.نمی دانم حس پنهان را دیده اید یا نه؟اگر دیده اید که می دانید بازی او چگونه بود و حرف هایم را تائید می کنید.یک بازی درونی،بدون دیالوگ های زائد،برخاسته از حس و درونگرایی یک بیماری روحی که شاید به جرات در سینمای ایران از این دست نقش ها کم پیدا می شود و کمتر کسی هم می تواند آن را ایفا کند.سرنوشت اینگونه است دیکر.امروز وقتی حامد تماس گرفت و گفت که کارت اضافه می خواهد تا پدر و مادرش را هم به جشن بیاورد،فقط از خدا خواستم این بار او را روسفید کن.چند سالی می شود که دلش می خواهد وقتی پدر و مادرش این پایین نشسته اند و برایش کف می زنند،او،آن بالا باایستد و با افتخار رو به پدر کند و با نگاهش،زحمات این عمر سپری شده را سپاس بگوید.اما این بار هم نشد.اشکال ندارد حامد...می دان که این مطلب را می خوانی....پس بدون:
تو از اندازه های سینمای ایران و این تندیس ها و سیمرغ ها بزرگ تری.تعارف نیست.من نمی گویم که رفیقت هستم!این حرف خیلی از آن هایی است که امشب،منتظر بودند تا اسم تو خوانده شود و به احترام حضور محکم و مقتدرانه ات در سینما کف بزنند.همین برای تو بس که رویا تیموریان گفت:مریل استریپ،29 بار کاندید شد و جایزه نگرفت،حامد هم مثل او..این حرف کوچکی نیست حامد.تو بزرگ تر از تندیس خانه سینما و سیمرغ جشنواره ای.اندازه تو در سینمای ایران نیست.یا اگر هست،برای ان آدم ها و اهالی بزرگ هستی.حامد عزیز...امشب را هم بگذار روی همه نامردی هایی که توی زندگی با آن روبرو شدی!امشب را از خاطرت پاک کن و به فردایی فکر کن که بر قله سینما ایستاده ای و هیچ کدام از آن هایی که امشب ته دلشان خوشحال بود که تو جایزه نگرفته ای به گزد پای تو هم نیم رسند.به امید روزهای خوب برای تو...
بهدادی...
مواظب خودت باش...
دوست و رفیق همیشگی تو...
مجید

I لینک ثابت I   سه شنبه ۲۶ شهریور۱۳۸۷   مجید توکلی   |